ul. Nowotoruńska 8, Bydgoszcz, tel. 52-361-45-10                                                                                                                                                                        
Centrum Klub Sportowy

Tenis – Fitness – Hotel – Imprezy okolicznościowe


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową:

www.centrum-bydgoszcz.pl

 

Informujemy, że firma Klub Tenisowy „CENTRUM” Aleksander Majchrowicz realizuje projekt w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

pn. „Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych”

Całkowita wartość projektu: 427 258,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 178 500,00 PLN

Okres realizacji: 2013-2014


„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt: Maxoft Computer